סדר העבודה של פקח התנועה

מה הוא סדר הפעולות שעל הפקח לבצע בהגיעו לאתר העבודה? מה יבדוק הפקח? מה הם משימות שעל הפקח לבצע באתר? נבין את הסמכויות ואת המשימות של פקחי התנועה

סדר העבודה של פקח התנועה באתר

  1. יבקש ויבדוק לעיונו את היתרי העבודה בו מצוין תרשים הסדר התנועה עפ”י המדריך ושאושר על ידי רשות התמרור המקומית ומשטרת ישראל. הפקח יוודא כי ההיתר תואם למקום העבודה, סוג ואופן ביצוע העבודה באתר ומועדי העבודה.
  2. יוודא כי צוות האבטחה (צוות הצבת הסדר התנועה) מונה לא פחות משני עובדים המוסמכים לעבודות אבטחת תנועה.
  3. יבדוק ויהיה אחראי שהסדר התנועה מוצב בהתאם לתקנים וההנחיות ויתקן ליקויים במידה וימצאו.
  4. ראש צוות הפקחים יעביר תדריך בטיחות לפקחי התנועה בו ימנה את הדגשים לאתר ויציין את המוקדים שיש לטפלם בקפידה כפי שיונחה ממנהל העבודה.
  5. יכווין את התנועה ויאפשר מעבר בטוח למשתמשי הדרך ואפשרות עבודה לקבלן המבצע עבודות בכביש.

כמה מהמשימות הנפוצות ביותר עבור פקח תנועה כוללות

אישור הצבת הסדר תנועה

פקחי התנועה מאשרים את פריסת הסדר התנועה שנקבע על ידי מהנדס התנועה או מי המוסמך לכך. בתחילת כל פרויקט או יום עבודה, הפקחים בהתאם לתוכנית הסדר התנועה יאשרו שההסדר פרוס כהלכה, התמרור והשילוט נכונים, יסמנו ויסגרו איזורים מסוכנים (לדוגמא: מדרכות ובורות), ויעמדו בנקודות האסטרטגיות כך שישלטו באתר העבודה ויאפשרו זרימת תנועה מיטבית כך שמשתמשי הדרך ימשיכו להשתמש בדרך בבטחה.

הכוונת תנועה באתרי עבודה

שימוש בתמרורים ובאותות ידיים כדי לנהל את זרימת כלי הרכב ברחבי אתרי העבודה המשפיעים על התנועה.

פקח תנועה במדים

תוכן עניינים