הגדרות ומונחים מקצועיים

מה הוא אתר עבודה? מי הוא פקח תנועה? נבין את השפה המשותפת בתחום פיקוח התנועה והתחבורה

אתר עבודה

האתר בו מבוצעות העבודות במסגרת הפיתוח או עבודות האחזקה.

פקח תנועה

מי שהוסמך על ידי הרשויות בהתאם לנוהל אגף התנועה של משטרת ישראל לבצע הכוונת תנועה בתחום אתר העבודה.

עגלת חץ

קרוי גם לוח נייד מהבהב, הוא התקן המורכב על נגרר ומופיע בלוח התמרורים וסימונו הוא 934 או 933 בהתאם לתמרור המופעל.

ניידת פקחים

כלי רכב המשמש את פקחי התנועה שבעזרתו מבצעים סגירות וחסימות של נתיבי תחבורה באופן הרמטי לטובת פריסת הסדרים.

הסדרי תנועה באתרי עבודה

במקומות בהם מתבצעות עבודות בדרך, יש ליישם הסדרי תנועה לכלי הרכב, להולכי הרגל, לרוכבי אופניים בהתאם לצורך, ולעובדים. הסדרי התנועה כוללים את תמרור ושילוט, האביזרים, האמצעים, הציוד ומקום הצבתם, בכדי לאפשר תפקוד יעיל ובטוח של הדרך בזמן העבודות, וכדי לשמור על בטיחות העובדים.

היתר עבודה

היתר עבודה או לפעמים קרוי אישור שימוש בדרך הוא מסמך בו רשות התמרור המקומית.

דרך

כל מקום שבו ניתנת לציבור אפשרות מעבר. דרך יכולה להיות רחוב, כביש, סמטה גשר, מסילה וכל מקום פתוח אחר. נותנת רשות לקבלן לבצע שינויים בדרך ציבורית.

משתמשי דרך

כל מי שמשתמש בדרך. שימוש בדרך יכולה להיות הליכה, רכיבה, נהיגה עמידה או לכל מטרה חוקית אחרת.

פקחי תנועה של פלא בדרכים

תוכן עניינים