סוגי דרכים ומהירויות הנסיעה בהם

ההבדל בין דרך עירונית, דרך בין עירונית לדרך מהירה, דרך חד ודו מסלולית ומה המהירויות המותרות

דרך עירונית

כל דרך אשר נמצאת בתחום שיפוטה של רשות מקומית ומסומנת בכניסה אליה בתמרור 424 “אזור דרכים עירוניות” וביציאה ממנה בתמרור 425 ” קצה אזור דרכים עירוניות”. בדרכים אלו נפוצה תנועה מרובה של הולכי רגל ותנועת כל כלי שאיננו כלי רכב. המהירות המותרת בה נמוכה ויש לגלות בה ערנות מוגברת.

דרך בין עירונית

כל דרך שאיננה עירונית ואינה מסומנת בתמרור 424 “אזור דרכים עירוניות”.

דרך בין עירונית לא בהכרח תחבר בין ערים, בה תנועת הולכי הרגל וכל כלי שאיננו כלי רכב היא פחותה אך קיימת.

דרך מהירה

כל דרך בין עירונית שאיננה פתוחה להולכי רגל, כל כלי שאיננו כלי רכב ולרכבים איטיים שמהירותם בחוק היא 40 קמ”ש ומסומנת בתמרור 216 ” דרך מהירה”. לרוב, בדרכים מהירות נראה שוליים רחבים, מעקות בטיחות, תמרורים מעטים ומערכת ניקוז איכותית.

דרך חד מסלולית

דרך שאיננה מחולקת בשטח הפרדה בנוי. קו הפרדה מפריד בין הכיוונים המנוגדים.

דרך דו מסלולית

דרך מחולקת בשטח הפרדה בנוי.

מהירויות מרביות בתנאי שטח רגילים

  1. בדרך בין עירונית חד מסלולית מהירות הנסיעה המרבית המותרת – 80 קמ”ש אלא אם קיים תמרור אחר
  2. בדרך בין עירונית דו מסלולית מהירות הנסיעה המרבית המותרת – 80 קמ”ש אלא אם קיים תמרור אחר
  3. בדרכים מהירות המוגדרות על ידי תמרור 216 מהירות המרבית המותרת – 110 קמ”ש אלא אם קיים תמרור אחר.
אזור דרכים עירוניות

תוכן עניינים