ניידות פקחי תנועה

משמות את פקחי התנועה ומאפשר לבצע סגירות וחסימות של נתיבי תחבורה באופן הרמטי לטובת פריסת הסדרי תנועה.

ניידת פקחי התנועה מסומנת באמצעות מדבקות מחזירות אור וכוללות גשר תאורה (צ’קלקה) ומערכת כריזה המשמים להכוונה ומגבירות את הבטיחות באתר.